Više
M

Obiteljske kuće M8 & M9

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Buići, Poreč

GODINA
2023

POVRŠINA
240 m2

Obiteljske kuće M8 & M9

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Buići, Poreč

GODINA
2023

POVRŠINA
240 m2