Više
M

OBITELJSKA KUĆA T

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Maksimir, Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
270 m2

OBITELJSKA KUĆA T

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Maksimir, Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
270 m2