Više
M

OBITELJSKA KUĆA S2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Sv. Ivan Zelina

GODINA
2018

POVRŠINA
165 m2

OBITELJSKA KUĆA S2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Sv. Ivan Zelina

GODINA
2018

POVRŠINA
165 m2