Više
M

Obiteljska kuća P5

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Konjščina

GODINA
2023

POVRŠINA
270 m2

Obiteljska kuća P5

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Konjščina

GODINA
2023

POVRŠINA
270 m2