Više
M

OBITELJSKA KUĆA P4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Brdovec

GODINA
2022

POVRŠINA
240 m2

OBITELJSKA KUĆA P4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Brdovec

GODINA
2022

POVRŠINA
240 m2