Više
M

OBITELJSKA KUĆA P2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Karlovac

GODINA
2021

POVRŠINA
260 m2

OBITELJSKA KUĆA P2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Karlovac

GODINA
2021

POVRŠINA
260 m2