Više
M

Obiteljska kuća M7

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Kupinečki Kraljevec

GODINA
2023

POVRŠINA
190 m2

Obiteljska kuća M7

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Kupinečki Kraljevec

GODINA
2023

POVRŠINA
190 m2