Više
M

Obiteljska kuća M6

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Rakitje, Sveta Nedelja

GODINA
2023

POVRŠINA
270 m2

Obiteljska kuća M6

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Rakitje, Sveta Nedelja

GODINA
2023

POVRŠINA
270 m2