Više
M

OBITELJSKA KUĆA M3

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Prečko, Zagreb

GODINA
2022

POVRŠINA
190 m2

OBITELJSKA KUĆA M3

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Prečko, Zagreb

GODINA
2022

POVRŠINA
190 m2