Više
M

OBITELJSKA KUĆA M2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Susedgrad, Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
260 m2

OBITELJSKA KUĆA M2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Susedgrad, Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
260 m2