Više
M

OBITELJSKA KUĆA M1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mihaljevac, Zagreb

GODINA
2020

POVRŠINA
350.00 m2

OBITELJSKA KUĆA M1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mihaljevac, Zagreb

GODINA
2020

POVRŠINA
350.00 m2