Više
M

OBITELJSKA KUĆA K4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Perjavica, Zagreb

GODINA
2020

POVRŠINA
380.00 m2

OBITELJSKA KUĆA K4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Perjavica, Zagreb

GODINA
2020

POVRŠINA
380.00 m2