Više
M

OBITELJSKA KUĆA K3

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mikulići, Zagreb

GODINA
2020

POVRŠINA
170.00 m2

OBITELJSKA KUĆA K3

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mikulići, Zagreb

GODINA
2020

POVRŠINA
170.00 m2