Više
M

Obiteljska kuća J4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Kerestinec

GODINA
2024

POVRŠINA
200 m2

Obiteljska kuća J4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Kerestinec

GODINA
2024

POVRŠINA
200 m2