Više
M

OBITELJSKA KUĆA G1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Odra

GODINA
2019

POVRŠINA
500.00 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBITELJSKA KUĆA G1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Odra

GODINA
2019

POVRŠINA
500.00 m2