Više
M

Obiteljska kuća B7

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Donji Dragonožec

GODINA
2024

POVRŠINA
280 m2

Obiteljska kuća B7

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Donji Dragonožec

GODINA
2024

POVRŠINA
280 m2