Više
M

Obiteljska kuća B6

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2023

POVRŠINA
200 m2

Obiteljska kuća B6

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2023

POVRŠINA
200 m2