Više
M

Obiteljska kuća B5

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Odra

GODINA
2022

POVRŠINA
250 m2

Obiteljska kuća B5

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Odra

GODINA
2021

POVRŠINA
250 m2