Više
M

Obiteljska Kuća B3

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2022

POVRŠINA
350 m2

Obiteljska Kuća B3

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2022

POVRŠINA
350 m2