Više
M

OBITELJSKA KUĆA B1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2021

POVRŠINA
170 m2

OBITELJSKA KUĆA B1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2021

POVRŠINA
170 m2