Više
M

OBITELJSKA KUĆA B

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2018

POVRŠINA
180.00 m2

OBITELJSKA KUĆA B

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2018

POVRŠINA
180.00 m2