Više
M

OBITELJSKA KUĆA A1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mičevec, Velika Gorica

GODINA
2020

POVRŠINA
280 m2

Obiteljska kuća A1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mičevec, Velika Gorica

GODINA
2020

POVRŠINA
280 m2