Više
M

MAKEOVER KUĆE U TRNAVI

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Trnava, Zagreb

GODINA
2022

POVRŠINA
340 m2

MAKEOVER KUĆE U TRNAVI

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Trnava, Zagreb

GODINA
2022

POVRŠINA
340 m2