Više
M

MAKEOVER KUĆE U ŠENKOVCU

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Šenkovec

GODINA
2021

POVRŠINA
250 m2

MAKEOVER KUĆE U ŠENKOVCU

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Šenkovec

GODINA
2021

POVRŠINA
250 m2