Više
M

KUĆA ZA ODMOR M1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Starigrad Paklenica

GODINA
2021

POVRŠINA
310 m2

KUĆA ZA ODMOR M1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Starigrad Paklenica

GODINA
2021

POVRŠINA
310 m2