Više
M

KUĆA ZA ODMOR J

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Drinak, Novi Vinodolski

GODINA
2018

POVRŠINA
300 m2

KUĆA ZA ODMOR J

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Drinak, Novi Vinodolski

GODINA
2018

POVRŠINA
300 m2