Više
M

Kuća za odmor F1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Malinska

GODINA
2023

POVRŠINA
300 + 60 m2

Kuća za odmor F1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Malinska

GODINA
2023

POVRŠINA
300 + 60 m2