Više
M

KUĆA ZA ODMOR F

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Novigrad

GODINA
2021

POVRŠINA
240 m2

KUĆA ZA ODMOR F

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Novigrad

GODINA
2021

POVRŠINA
240 m2