Više
M

KLIJET – KUĆA ZA ODMOR

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Sokolovac kod Koprivnice

GODINA
2020

POVRŠINA
120 m2

KLIJET KUĆA ZA ODMOR

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Sokolovac kod Koprivnice

GODINA
2020

POVRŠINA
120 m2