Više
M

DIZAJN INTERIJERA DNEVNE ZONE STANA U NASELJU VOLTINO

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Zagreb, Voltino

GODINA
2019

POVRŠINA
30.00 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIZAJN INTERIJERA DNEVNE ZONE STANA U NASELJU VOLTINO

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Zagreb, Voltino

GODINA
2019

POVRŠINA
30.00 m2