Više
M

DIZAJN INTERIJERA DNEVNE ZONE STANA U MIKULIĆIMA

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mikulići, Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
40 m2

DIZAJN INTERIJERA DNEVNE ZONE STANA U MIKULIĆIMA

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mikulići, Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
40 m2