Više
M

DIZAJN INTERIJERA DNEVNE ZONE KUĆE ZA ODMOR U SOKOLOVCU

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Sokolovec, Koprivnica

GODINA
2021

POVRŠINA
40 m2

DIZAJN INTERIJERA DNEVNE ZONE KUĆE ZA ODMOR U SOKOLOVCU

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Sokolovec, Koprivnica

GODINA
2021

POVRŠINA
40 m2